Deltakere på forrige runde av Start Opp Salten

Her er noen av deltakerne på forrige runde av Start Opp Salten. Fra Sørfold deltok Hege Ruud, Ann Kristin Olafsen, Andrejs og Valeria Pesko, samt Zane Minzare.

Målet er robuste bedriftsetableringer

Deltakere i hele Salten søkes til etablererkurs med oppstart i oktober.

Gjennom Start Opp Salten vil gründere og etablerere få økt kunnskap og skape nettverk som vil bidra til robuste bedriftsetableringer.

Med støtte fra Innovasjon Norge samarbeider kommunene i Salten om denne etablereropplæringen. Kravet om deltaking er en forretningsidé og gode norsk-kunnskaper.

Alle intereresserte bes ta kontakt med den ansvarlige i sin hjemkommune for mer informasjon:

Søknadsskjema

Søknadsfristen var 11. oktober, men det er fortsatt ledige plasser, og deltakere tas opp fortløpende inntil det er fullt.

Les mer på 

StartOppSalten