Mange barn venter på et hjem

 Fosterhjem er vanlige hjem

Ulike barn og unge trenger ulike fosterhjem. Gode fosterforeldre finnes over alt – i store familier, små familier, i flerkulturelle familier og blant slekt og venner. Fosterhjem er vanlige hjem med alminnelig hverdag og trygghet.

Det er til enhver tid barn og unge som venter på et nytt hjem.

 Kan du og din familie sikre et barn en trygg oppvekst?

 På fosterhjem.no finnes kontaktinformasjon, informasjon om fosterbarn og fosterhjem, og rettigheter, opplærings- og oppfølgingsrutiner.  

 Kontakt fosterhjemtjenesten i Bufetat, region nord:

  • Hammerfest: 466 15 420
  • Sortland: 466 15 440
  • Tromsø: 466 15 430
  • Bodø: 466 15 450