Tydeligere krav til trygt drikkevann

I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift som satte tydeligere krav til trygt drikkevann, også fra små vannforsyningssystem.

Kravet om at alle vannforsyningssystemer skal være registrert står i Drikkevannsforskriften § 17

Registreringsplikten gjelder også for små anlegg, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. 

Den gjelder også for eksempel tjern og bekker.

Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på nettsidene til

Mattilsynet

Kan gjøres enkelt fra mobiltelefonen

Registreringen er gratis, og Mattilsynet har utviklet et enkelt mobiltilpasset skjema til formålet. I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet i et kart, og det er kun noen få tilleggsspørsmål som skal besvares.

Registrering har mange fordeler

Kommunen får tilgang til den registrerte informasjonen fra Mattilsynet. Når kommunen har oversikt over den geografiske plasseringen til de ulike vannforsyningssystemene, kan vi bruke denne informasjonen i vårt arbeid.

En slik oversikt kan for eksempel være uunnværlig når kommunen legger planer for bruken av arealene rundt brønnen og brønnområdet.

Brosjyre med tips og råd

Informasjonsbrosjyren "Drikkevann i spredt bebyggelse og på hytta" kan hjelpe deg som har ansvar for egen vannforsyning med råd for planlegging og oppfølging.

Der vil du finne tips og råd til hva du selv kan gjøre med brønnen eller vannkilden for å forebygge sykdom.

Du får også vite hvem det kan være lurt å søke hjelp hos. En internasjonal protokoll for vann og helse ble fastsatt i London, 17. juni 1999.

Norge ratifiserte protokollen 6. januar 2004, og har satt søkelys på små vannforsyninger. En av målsettingene er å gjøre tiltak for å bedre drikkevannsforsyningen til de som ikke er tilkoblet godkjent vannforsyning. Last ned:

Informasjonsbrosjyre