F.v. Trude Zahlsen og Berill Dåbakk kan mer enn å sette sprøyter.

Åpen dør for skoleelever

–  Når vi har kontortid på skolene, tilbyr vi en åpen dør uten timeavtale Vi er en nøytral samtalepartner for alle som ønsker å snakke med oss, sier Berill Dåbakk (49) og Trude Zahlsen (43).

Sørfold kommune har to stillinger som helsesykepleier, og begge har nylig tiltrådt.

Her er tisdspunkt  for skolebesøk videre framover:

Røsvik skole:

Annenhver onsdag kl. 09.30-11.00:

  • 12. desember
  • 9. januar
  • 23. januar osv.

Kontortid på Røsvik skole er alltid lagt til partallsuker, selv om noen uker går bort på grunn av skoleferier.

Nordsia oppvekstsenter:

En onsdag i måneden kl. 09.30-12.00:

  • 19. desember
  • 16. januar
  • 13. februar
  • 13. mars
  • 10. april
  • 8. mai
  • 5. juni

Straumen skole:

Hver tirsdag og torsdag kl. 08.30-13.00.

Robuste foreldre, robuste barn

– Vi skal presentere oss i alle klassene på samtlige skoler. Dette har vi ikke rukket enda, sier Trude og Berill. De kan også være til stede på foreldremøter om ønskelig.

Tverrfaglig samarbeid er et stikkord for arbeidsdagene på helsestasjonen og ute i felten.

–  Vi samarbeider blant annet med psykolog, lege, psykiatrisk sykepleier og folkehelsekoordinator. Og kanskje viktigst av alt: Med foresatte.

–Hva kan foreldre forvente av helsesøstertjenesten?

–  Vi vil være foreldrestøttende og «sparringspartnere» for både foreldre og lærere.  Dette er i tråd med regjeringens strategi, som nå er «Robuste foreldre, robuste barn».

 Dette er en flott målsetting som vi også bruker i vårt arbeid, sier Trude Zahlsen og Berill Dåbakk.

Hver torsdag er det helsestasjon på Straumen kl. 08.30 – 15.00, med timeavtaler.  Foreldre og barn ønskes velkommen.

Kontaktinformasjon: