To nye medarbeidere

Stine Brandt startet i jobb som konsulent tildeling 1. oktober i år. Hun jobbet tidligere som vernepleier i miljøtjenesten i  Bodø kommune.

Julianne Elvebakk er nyansatt fagutviklingssykepleier, men var ansatt i Sørfold kommune fra før av. Hun har hatt både Sørfold sykehjem og Sørfold eldresenter som tidligere arbeidssted.

Besøkende bes henvende seg på servicekontoret

Ønsker du å snakke med noen av medarbeiderne som listes opp under her?

Det er alltid lurt å ringe på forhånd for å avtale. Ved oppmøte henvender du deg på servicekontoret like innenfor hovedinngangen på Rådhuset. De vil ringe opp den du skal møte, som så kommer og henter deg.  

Innbyggere som for eksempel skal møte ergoterapeut og som ikke kan gå i trapper, kan enten benytte trappeheis eller gjøre avtale om å bruke annen inngang. Men ergoterapeuten gjør også en del avtaler om hjemmebesøk.

Følgende medarbeidere har flyttet fra det tidligere Kraftlagsbygget i Straumvassveien 2 og til Rådhuset:

Leder omsorg

Margunn Skjevik

Mobil nr: 928 65 382
E-post: margunn.skjevik@sorfold.kommune.no

Saksbehandler vederlag/
systemansvarlig profil/støttekontakt  

Kenneth Grytvik

Mobil nr: 913 68 353
E-post: kenneth.grytvik@sorfold.kommune.no

Fagutviklingssykepleier

Julianne Elvebakk

Mobil nr: 911 76 828
E-post: julianne.elvebakk@sorfold.kommune.no

Leder Helse og velferd

Gunnbjørg Olufsen

Mobil nr: 957 47 125
E-post: gunnbjorg.olufsen@sorfold.kommune.no

Leder habilitering og psykisk helse

Dianne Ramirez

Mobil nr: 930 03 437
E-post: dianne.ramirez@sorfold.kommune.no

Konsulent tildeling

Stine Brandt

Mobil nr: 916 20 930
E-post: tildelingskontoret@sorfold.kommune.no

Ergoterapeut/syn-og hørselkontakt

Johanne Steinmo-Solvang

Mobil nr: 911 40 065
E-post:
johanne.steinmo-solvang@sorfold.kommune.no