Markeringen ble lagt til møte i kommunestyret 21. februar, og det var ordfører Lars Evjenth som overrakte blomster, medalje og gode ord til Linda Andreassen Møller (60). Til høyre rådmann Stig Arne Holtedahl.  –Takk til kommunen, sa Linda. Foto: Saltenposten/ Eva S. Winther.

Fra vaskeri til hjelpepleier til sykepleier

Linda Andreassen Møller begynte å jobbe i Sørfold kommune i 1979, og har hatt varierte arbeidsoppgaver og ulike stillinger gjennom sine år i kommunen. 

I november 2018 sa hun opp sin stilling etter 39 år.

Linda startet i vikariat som assistent på vaskeriet ved Sørfold sykehjem i Røsvik, og ble fast ansatt i deltidsstilling høsten 1979. Hun var også tilkallingsvikar på sykehjemsavdelingen.

Da oppdaget hun at hun trivdes godt i omsorgsyrket, og hun startet derfor på hjelpepleierutdanning og ble autorisert hjelpepleier 1987.

Samme år fikk hun fast stilling som hjelpepleier på Sørfold sykehjem.

Men det stoppet ikke der. Linda tok også fatt på sykepleierutdanning, og fullførte denne i 2007. Da ble hun autorisert sykepleier.

Allsidig og positiv

Som sykepleier jobbet hun på sykehjemmet i Røsvik frem til hun begynte i hjemmetjeneste sør noen år senere.

I hjemmetjenesten jobbet hun variert med ulike oppgaver, som hjemmesykepleie, miljøtjeneste og i eget prosjekt.

– Du har vært allsidig og bidratt positivt i pleie og omsorgstjenesten opp gjennom årene, det må du berømmes for. Ellers må det nevnes at du har hatt stort pågangsmot og beskrives av dine kolleger som positiv, samarbeidsvillig og omsorgsfull.

Dette sa ordfører Lars Evjenth i sin tale til Linda Andreassen Møller, der han også takket henne for innsatsen for Sørfold kommune i 39 år.

–Og jeg er imponert over at du tok utdanning samtidig som du var i jobb og hadde små barn, sa ordføreren.

Vi gratulerer!