Dette er Sørfold ungdomsråd 2020-2022: F.v. Mina Øwre (Straumen skole), Sol Ravna Jensen Drabik, Juliana Rebeca Leal Alves, (begge Nordsia oppvekstsenter),  Gunnar Kugappi (Straumen skole) Jakob Bjørknes, Mats Moen Mareliussen (begge Røsvik skole) og Isak Sjøgård Pettersen (Straumen skole). Mats er rådets leder.

Foto: Sveinar Aase.

Ungdom skal ha reell medvirkning

Gjennom ungdomsrådet skal ungdom i Sørfold ha reell medvirkning, kunne påvirke politiske saker og øke ungdommenes samfunnsengasjement. Videre skal ungdomsrådet stimulere til politisk engasjement, og gi medlemmene opplæring og erfaring i demokratiske prosesser.

Dette er utdrag fra reglementet for Sørfold ungdomsråd som ble vedtatt i kommunestyret 16. juni 2020.

I ny kommunelov er ungdomsråd lovpålagt, og loven har også en egen forskrift som gjelder både ungdomsråd og to andre medvirkningsråd: Eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse.

Med det nye reglementet har ungdomsrådet fått muligheten til nærkontakt med beslutningsprosessene. De har nemlig møte- og talerett i alle folkevalgte organer i Sørfold kommune, og kan sende sende to representanter til hvert møte i  kommunestyre, formannskap og andre utvalg.

Ba om klart språk

I samme møte som kommunestyret vedtok dette reglementet, behandlet de en sak om IKT-reglement for grunnskolen. Dette er et reglement som gjelder elevene, og derfor et eksempel på saker som må innom ungdomsrådet før det behandles i kommunestyret.

I møtet gjorde representanten Lars Evjenth (AP) oppmerksom på at ungdomsrådet i sin behandling  ønsket en kortversjon i klart språk.

–Men det er uheldig å ha to versjoner av samme reglement, sa Evjenth, som fikk hele kommunestyret med seg i et vedtak om å sende saken tilbake til administrasjonen og be om at reglementet redigeres til klart språk og kortere tekst.

Her kan du lese:

Reglement for Sørfold ungdomsråd