Turen går fra Røsvik og rundt omkring i fjorden. Den er planlagt tirsdag 5. juli, men dagen kan bli endret hvis været tilsier det. Dette blir i så fall opplyst ved påmeldingsfristens utløp 1. juli.

  • Turen er et tilbud til barn som gikk i 4.- 7. klasse skoleåret 2021/2022.
  • Oppmøte på kaia i Røsvik kl.10.00
  • Deltakerne hentes samme sted kl. 15.00.
  • De som har behov for skyss fra Straumen, kan hake av for dette i påmeldingsskjemaet
  • Deltakere må ha med seg:
  • Matpakke og drikke
  • Redningsvest, dorg, fiskestang (om du har)

Vi sløyer og koker fisk om bord (hvis vi får fangst). De som ønsker det, kan ta med fisk hjem.

Det koster ingenting å delta. Redningsvest og fiskestang kan lånes fra kommunens utstyrssentral etter nærme avtale med turleder Lena, tlf. 97161771 eller e-post lena.pedersen@sorfold.kommune.no Hun kan også gi nærmere opplysninger om turen.

Foresatte foretar påmelding. Vi har plass til 12 deltakere. Siste frist for påmelding: Fredag 1. juli kl. 15.00.
 

Påmelding havfisketur med Bolga 5. juli, for barn som gikk i 4.- 7. klasse skoleåret 2021/2022: