F.v. Lars Arne Larsen, Mary Engan og Ann Hege Lynghaug, samt rådmann Stig Arne Holtedahl som overrakte gullklokke, bomster og gode ord til jubilantene.

Lars Evjenth får også gullklokke, men han var ikke til stede under arrangementet.

Her følger en kort presentasjon av årets jubilanter.

Mary Engan startet som klubbleder for Kjeller`n ungdomsklubb i 1994, og har hatt denne stillingen siden da.

I prosent er dette en liten stilling, men den betyr mye for de unge som er med der. Klubben er for juniorer og ungdom fra 5. klasse og oppover, og omfatter hele Nordsida.

Ungdomsklubbene er en del av kulturenheten.

–De som var med i klubben i de første årene er for lengst voksne, og kanskje er det noen av deres barn som er med der nå.

Du har stått på for ungdommene i alle år, vi er veldig glad for å ha så engasjerte og stabile medarbeidere, sa rådmannen.

Ann Hege Lynghaug  begynte å jobbe i Sørfold kommune i 1993, da som vikar på sykehjemmet i Røsvik og etter hvert også som vikar renhold ved skolen i Røsvik.

I 1996 fikk hun fast stilling i miljøtjenesten i Røsvik. På dette tidspunktet var det tre ansatte i miljøtjenesten.

Senere ble miljøtjenesten samlet for hele kommunen, og da ble Ann Hege fast ansatt i 90%, der størsteparten av stillingen fortsatt var lagt til miljøtjenesten og resten på Sørfold sykehjem.

–Vi er glad for jobben og kunnskapen du bidrar med, sa rådmannen til Ann Hege Lynghaug.

Lars Arne Larsen begynte i Sørfold kommune i 1994 som assistent  ved Straumen skole. Noen år senere ble han i tillegg timelærer, og fra 2001 har han vært en del av vaktmesterkorpset, der han fortsatt er, som fagarbeider.

Lars Arne er den som har lengst og mest erfaring i vaktmesterteamet.

–Du er veldig arbeidsom og kunnskapsrik og utfører alle typer arbeid på en svært tilfredsstillende måte. Kollegene beskriver deg som en omtenksom person med mye humor, sa rådmannen.

Lars Evjenth får også gullklokke. Han hadde dessverre ikke anledning til å være til stede under arrangementet.

Lars begynte som lærer på Kvarv skole i 1993 og var kontaktlærer der. I 2006 søkte han seg til Straumen skole, hvor han fortsatt jobber. Han har i tillegg hatt verv som tillitsvalgt.

I 2003 ble Lars ordfører og var dermed ute i permisjon som lærer helt til november i år. Selv om han har vært ute i permisjon,  har han tatt videreutdanning i matematikk. Som lærer er han opptatt av realfag som matematikk og naturfag.   

Lars beskrives som en blid og hjelpsom kollega.

–Vi gratulerer alle med 25-årsjubileet.

Og vi håper dere fortsatt har mange år foran dere som ansatt i Sørfold kommune, sa rådmann Stig Arne Holtedahl  til jubilantene.