Har betydd mye for mange

Når ansatte slutter etter mer enn 30 år i offentlig tjeneste for overgang til pensjon, skal det søkes om medalje for lang og tro tjeneste fra Det kongelige selskap for Norges Vel.

Dette går frem av Sørfold kommunes reglement for gaver til ansatte.

Evelyn Sjøgård Pettersen kan se tilbake på 46 år i Sørfold kommune. Samme antall år har også Hilde-Karin Sørfjord, mens Monica Eliassen ble ansatt i 1987, som betyr at hun har vært 36 år i kommunens tjeneste.

I mange år har de arbeidet ved Sørfold Eldresenter. Men dette ble etablert i 1989, og medarbeiderne har derfor vært ansatt også ved andre virksomheter i kommunen.

Alle tre ble nylig pensjonister. Medaljene ble overrakt under en felles markering i midten av juni.

–Vi takker alle tre for den store innsatsen de har gjort for Sørfold kommune og for våre beboere, sier konstituert kommunedirektør Lisbeth Bernhardsen.