Vårt hovedmål er å forebygge utenforskap og rus blant våre unge gjennom å bruke Straumen skole som fritidsarena for aktivitet og fellesskap.

Vil du vite mer om prosjektet?

Kontakt prosjektleder Lena P. Osnes, e-post lena.pedersen@sorfold.kommune.no eller telefon 971 61 771.