Trening på Lakselva

Helse hver dag: Trening på Lakselva for ansatte i institusjonsomsorg. Instruktør Marianne Tverå fra Stamina i rosa lue.

Fokus på nærvær, ikke fravær

–  I prosjekt Helse hver dag har vi fokus på de som er på jobb. Dette handler om forebygging av sykefravær, ikke om oppøfølging av sykmeldte, forklarer enhetsleder Laila Furre.

Prosjektet har fått støtte fra NAV arbeidslivssenter, og kan vise til oppsiktsvekkende resultater. En suksesshistorie, rett og slett.

Men hva går det egentlig ut på?

–  Starten var en blådag med de ansatte  i oktober 2015 (som blåtur, ingen visste hvor de skulle).

Vi dro til Stamina på Fauske, som hadde laget et opplegg der vi ble kjent med trening i sal, og egne styrker og svakheter.

Folk syntes dette var spennende, og etter helga stilte alle med gangsperre på jobb, ler Laila Furre.

Sørfold sykehjem med i prosjektet fra 2016

Opplegget fortsatte med en felles treningsdag i måneden på Stamina, og treningskort til de ansatte.

Fra januar 2016 har Laila Furre  fått utvidet ansvarsområde som leder, og er enhetsleder for hele institusjonsomsorgen i Sørfold kommune, som omfatter Sørfold eldresenter, Sørfold sykehjem og avlastningsbolig for barn, til sammen nærmere 90 ansatte.

Dermed ble også ansatte på de to sistnevnte arbeidsstedene med i prosjektet fra 2016.

–  Gjennom Helse hver dag har de ansatte fått noe felles å snakke om og ha eierforhold til, og de har blitt friskere og sprekere. Som en følge av dette ble sykefraværet betydelig redusert i løpet av 2016.

Heltidsprosjektet også viktig

–  I tillegg deltar vi i prosjekt Heltid i regi av KS. Målet for dette er at ingen skal ha lavere stillingsprosent enn 75, med mindre de ønsker det selv.

Større stillinger gir sterkere tilknytning til arbeidsplassen, og mye bedre forutsigbarhet for de ansatte enn å vente på å bli tilkalt pr. telefon, sier Laila Furre, som har et klart inntrykk av at begge prosjektene har ført til lavere sykefravær.

Hun har laget et oppsett som sammenligner årene 2015 og 2016, for å dokumentere nedgangen i sykefravær, og hva dette tilsvarer i besparelse, regnet i kroner.

Tabellen viser fravær ved Sørfold institusjonsomsorg mellom 2. januar og 27. september 2015, sammenlignet med samme periode i 2016

Type fravær

2015

2016

Differanse/Reduksjon

Egenmelding

228 dager

118 dager

110 dager

Legemeldt til 16dgr

456 dager

223 dager

233 dager

Barns sykdom

57 dager

30 dager

27 dager

Sum

751 dager

371 dager

370 dager

 

Legger vi en pris på en fraværsdag for ansatte på  3.500 kroner, ser regnestykket slik ut:

Kostnader

2015

2016

Differanse/Reduksjon

Kr 3500,-/dag

Kr 2.628.500,-

Kr 1.297.500,-

Kr -1.330.000,-

 

 

 

 

I Sørfold kommunes årsmelding for 2016 vises en kurve som angir sykefraværet fra 2008 til 2016. Målet i kommunens IA-arbeid er 6%, og dette nås med god margin i 2016, siden det er på 5,6%..

IA står for Inkluderende arbeidsliv.

Institusjonene er de største arbeidsplassene i kommunen, dermed vil nedgang i sykefraværet disse stedene innvirke betydelig på totalen.

Les mer om Sørfold kommunes drift i 2016 :

Årsmelding 2016

Sørfold kommune har inngått samarbeidsavtale med Stamina om bedriftshelsetjeneste.

Mer om treningstilbudene der:

Stamina Fauske, treningstilbud