Bred enighet om sammenslåing

En arbeidsgruppe med tillitsvalgte og representanter for helsetjenesten og NAV har jobbet fram forslaget om å slå sammen de tidligere enhetene helse og NAV.

Deretter ble saken lagt fram for kommunestyret, som enstemmig ga sin tilslutning. Sammenslåingen ble iverksatt høsten 2018.

Foruten leder består enheten av helsestasjonen med to helsesykepleiere, psykiatrisk sykepleier, legekontoret med leger og hjelpepersonell, samt NAV.