Legekontoret, skolehelsetjenesten, helsestasjonen og psykiatrisk sykepleier holder til på Rådhuset. Fysioterapien har lokaler i underetasjen på Sørfold Eldresenter.  Sørfold har samarbeid med Fauske kommune om svangerskapskontroll v/ jordmor. Jordmor har kontor på Fauske Familiesenter.

Legekontoret har åpent mandag - fredag kl. 08.00 - 15.00.

Tlf. legekontoret: 75 68 51 40. Telefontid: mandag - torsdag kl. 09.00 - 11.00 og 13.00 - 14.30, fredag kl. 08.00 - 09.00.

Øyeblikkelig hjelp: 116 117

PasientSky

Bestill legetime via PasientSky.

Du kan finne ut hvilke fastleger som er tilgjengelig, bytte fastlege etc. via nettet: Min Fastlege.

Ansvaret for godkjenning av matservering ligger hos  Mattilsynet. På deres hjemmesider finner du bl.a. søknadsskjema for tillatelse til salg av mat.  

Tannhelsetjenesten er fylkeskommunal. Les mer om Tannhelsetjenesten i Nordland