Legekontoret ligger like innenfor hovedinngangen på Rådhuset

Legekontoret holder til på Rådhuset.

Legekontoret, skolehelsetjenesten, helsestasjonen og psykiatrisk sykepleier holder til på Rådhuset. Fysioterapien har lokaler i underetasjen på Sørfold Eldresenter.  Sørfold har samarbeid med Fauske kommune om svangerskapskontroll v/ jordmor. Jordmor har kontor på Fauske Familiesenter.

Legekontoret har åpent mandag - fredag kl. 08.00 - 15.00.

Tlf. legekontoret: 75 68 51 40. Telefontid: mandag - torsdag kl. 09.00 - 11.00 og 13.00 - 14.30, fredag kl. 08.00 - 09.00.

Øyeblikkelig hjelp i kontortiden hver dag: tlf. 75 68 51 43.

PasientSky

Bestill legetime via PasientSky.

Du kan finne ut hvilke fastleger som er tilgjengelig, bytte fastlege etc. via nettet: Min Fastlege.

Ansvaret for godkjenning av matservering ligger hos  Mattilsynet. På deres hjemmesider finner du bl.a. søknadsskjema for tillatelse til salg av mat.  

Ansvaret for godkjenning av campingplasser ligger hos Helse- og miljøtilsynet i Salten.

Tannhelsetjenesten er fylkeskommunal. Les mer om Tannhelsetjenesten i Nordland