Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helsefremmende hjemmebesøk

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Hjemmebesøkene gjøres individuelt og består gjerne av en samtale om

 • hva slags informasjon du trenger
 • hva slags kommunikasjon du ønsker
 • tips og råd for å opprettholde god helse
 • trygghet og sikkerhet i hjemmet
 • eventuell behov for hjelp.

Målgruppe

Eldre personer som ikke mottar tjenester fra kommunen. Den vanligste aldersgruppen er de fra 75-79 år.

Noen personer er yngre, men er i en situasjon som gjør at de har større behov for kontakt. Dette kan være personer som

 • har mistet noen (ektefelle eller andre i nær relasjon)
 • nylig er utskrevet fra sykehus
 • er pårørende til kronisk syke
 • snakker dårlig norsk
 • takker nei til besøk
 • viser tegn til psykiske eller fysiske plager
 • bruker trygghetsalarm, TT-kort, o.l.
 • viser tegn til kognitiv svikt
 • har nedsatt mobilitet
 • er ensomme.

Kriterier/vilkår

Kommunen velger selv hvilke aldersgrupper som skal få tilbud om hjemmebesøk.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter

Denne tjenesten er ikke lovpålagt. De kommunene som tilbyr tjenesten, kan bruke lovgrunnlaget i
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, § 3-3, § 4-1.
Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1.
Folkehelseloven § 5.

Lover

Folkehelseloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten


Du finner informasjon om tilbudet på kommunens hjemmesider, eller hos senioresentret og frivillighetssentralen.

Søknaden sendes til

Sørfold kommune
Rådhuset
8226 Straumen
post@sorfold.kommune.no

 

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunene skal ha oversikt over befolkningens helsesituasjon, og de skal velge gode strategier for å jobbe mer forebyggende og helsefremmende.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Stab drift
Telefon:75685000

Ansvarlig enhet

Avdeling:Stab drift
Telefon:75685000

Kontaktpersoner

Navn:Sørfold kommune Postmottak
Tittel:
Epost:post@sorfold.kommune.no
Andre opplysninger
Oppdatert:
2018-02-12 13:00