Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helsefremmende hjemmebesøk

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Hjemmebesøkene gjøres individuelt og består gjerne av en samtale om

  • hva slags informasjon du trenger
  • hva slags kommunikasjon du ønsker
  • tips og råd for å opprettholde god helse
  • trygghet og sikkerhet i hjemmet
  • eventuell behov for hjelp.

  Målgruppe

  Eldre personer som ikke mottar tjenester fra kommunen. Den vanligste aldersgruppen er de fra 75-79 år.

  Noen personer er yngre, men er i en situasjon som gjør at de har større behov for kontakt. Dette kan være personer som

  • har mistet noen (ektefelle eller andre i nær relasjon)
  • nylig er utskrevet fra sykehus
  • er pårørende til kronisk syke
  • snakker dårlig norsk
  • takker nei til besøk
  • viser tegn til psykiske eller fysiske plager
  • bruker trygghetsalarm, TT-kort, o.l.
  • viser tegn til kognitiv svikt
  • har nedsatt mobilitet
  • er ensomme.

  Kriterier/vilkår

  Kommunen velger selv hvilke aldersgrupper som skal få tilbud om hjemmebesøk.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, § 3-3, § 4-1.

  Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1.

  Folkehelseloven § 5.

  Lover

  Folkehelseloven
  Helse- og omsorgstjenesteloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten


  Du finner informasjon om tilbudet på kommunens hjemmesider, eller hos senioresentret og frivillighetssentralen.

  Søknaden sendes til

  Sørfold kommune
  Rådhuset
  8226 Straumen
  post@sorfold.kommune.no

   

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunene skal ha oversikt over befolkningens helsesituasjon, og de skal velge gode strategier for å jobbe mer forebyggende og helsefremmende.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Stab drift
  Telefon:75685000

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Stab drift
  Telefon:75685000

  Kontaktpersoner

  Navn:Sørfold kommune Postmottak
  Tittel:
  Epost:post@sorfold.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2018-02-12 13:00