Fagdagen finansieres med folkehelsemidler, og er en del av tiltaksplan folkehelse for 2019.

Sørfold kommune v/ folkehelse dekker også utgifter til transport for de som kommer fra Røsvik og Nordsia.

Fagdagen foregår i Rådhussalen torsdag 15. august kl. 08.30 – 15.30.

Program

Fagdagen er for lærere og barnehagelærere i Sørfold.

Vi ber deltakerne fylle ut registreringsskjema under her innen 1. august.

Registrering av deltakere på fagdag 15. august 2019