Elevrådet ved Nordsia oppvekstsenter, f.v. Heika, Vitor, Sol og Gaute,  fungerende rektor Karin Hilde Heian og folkehelsekoordinator Sylvi Katrin Brandsæther.

Folkehelse handler om trivsel

Fra før av kan Løkta barnehage og Røsvik skole kalle seg helsefremmende. Nå har en tredje skole/barnehage i Sørfold oppnådd samme status.

–Folkehelse handler om trivsel. Og vi ser at barn og ansatte trives her. Vi ser også at dere møter kriteriene for å få tittelen helsefremmende skole på en svært god måte, sa folkehelsekoordinator Sylvi Katrin Brandæther i sin tale til elever og lærere ved Nordsia oppvekstsenter.

I tillegg til gavekortet overrakte hun en ripsbusk fra Salten friluftsråd.

Sylvi Brandsæther forteller at gavekortet på 5000 kroner skal brukes til innkjøp av utstyr som fremmer aktivitet og god helse.

Som en del av arrangementet var det laget en aktivitetsløype med innlagte poster. Der fikk man testet både balanse, lokalkunnskap, presisjon og samarbeid. Både elever, foreldre og gjester deltok i den uhøytidelige konkurransen. 

Brandsæther trakk fram også dette i sin tale, og slo et slag for denne type lek, der det viktige er å gjøre noe sammen og ha det moro.

Hun nevnte også at man alltid får ordentlig og hjemmelaget mat når man kommer til Nordsia oppvekstsenter.

–Det ligger mye trivsel i god mat, sa hun.

Kulturskoleelever deltok med flotte innslag på skoleavslutningen, og her står denne skolen i en særstilling, siden så godt som alle elevene går i kulturskolen.

Alle lærerne på kurs

I november i fjor var hele lærerstaben samlet til kurs, der Nordland fylkeskommune og Salten friluftsråd ga tips og inspirasjon til bruk av fysisk aktivitet i undervisningen.

–100 prosent deltakelse på dette kurset er en indikator på at oppvekstsenteret prioriterer dette arbeidet høyt, og har et sterkt engasjement, sier Brandsæther.