Mat og helse i Røsvik kystfort

Uteskole i Røsvik kystfort.  Alle elevene gikk «krigsstien», etterpå laget de mat. Her viser Røsvik skole at man kan kombinere sunn mat, naturopplevelser, lokalhistorie  og fysisk aktivitet i samme tematime. Foto: Røsvik skole.

Gode oppvekstvlkår

I 2013 ble det gjennomført en undersøkelse blant ungdomsskoleelevene i kommunen.  

Hovedinntrykket fra denne er at de fleste oppgir at de har gode oppvekstvilkår.

–  Likevel ser vi gjennom daglig kontakt med barn og unge at det er nødvendig å spisse den kommunale innsatsen på noen områder, skriver samarbeidstemaet for barn og unge, som har utarbeidet planen som ble vedtatt i kommunestyret i november i år.

Samarbeidsteamet består av fagpersoner i det kommunale systemet som arbeider med forebyggende barne – og ungdomsarbeid:

Helsesøster, familiehjelper, psykisk helsearbeider, leder for barneverntjenesten, fagleder oppvekst og folkehelsekoordinator.

Planen er en videreføring av fjorårets. Den er bygd opp med 6 satsningsområder, med tiltak under hvert av disse.

De 6 satsningsområdene er:

  • Fysisk aktivitet
  • Kosthold
  • Rusforebyggende arbeid
  • Yrkesvalg og utdanning
  • Psykisk helse
  • Generell forebygging/andre tiltak

Nyttig styringsverktøy

Samarbeidsteamet understreker at denne tiltaksplanen ikke er en samlet plan for alt forebyggende og helsefremmende arbeid for barn og unge. Oppvekstbegrepet er svært bredt, og griper inn i de fleste områder av samfunnet.

–  Men planen peker på viktige tiltak innenfor utvalgte resultatområder.

En politisk vedtatt plan er et nyttig styringsverktøy for tverrfaglig samhandling og koordinering, skriver folkehelsekoordinator på vegne av samarbeidsteamet.

Her kan du lese planen:

Tiltaksplan helsefremmende arbeid barn og unge 2015 (pdf)