Har høyere risiko for å bli smittet

Kommuneoverlegen i Sørfold har et tydelig og viktig budskap:

–  Vi anbefaler at alt av helsepersonell lar seg vaksinere, og minner om at man er smitteførende før man opplever symptomer selv.

 Det er også viktig å understreke at helsepersonell har klart høyere risiko for å bli smittet, sier Ingar Strand (bildet).

Han lister opp noen punkter om hvorfor helsepersonell med pasientkontakt bør vaksinere seg:

 • Uvaksinert helsepersonell bidrar til å smitte risikogrupper.
 • Du kan smitte andre, selv uten å ha symptomer selv.
 • Du er smitteførende en dag før du får symptomer selv.
 • Helsepersonell har klart høyere risiko for å selv bli smittet.
 • Det anbefales årlig vaksinasjon, influensaviruset endrer seg.
 • Vaksinen bør tas i perioden oktober til november, før influensasesongen starter. Maksimal beskyttelse oppnås etter 1-2 uker.

På folkehelseinstituttets nettsider kan du lese mer om

Vaksinering av helsepersonell

Her er Folkehelseinstituttets oversikt over

Risikogrupper som bør vaksinere seg:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke(2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem.
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Les mer om tidspunkt for vaksinering i Sørfold:

Vaksinering mot influensa