Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helsestasjon for ungdom

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

På helsestasjon for ungdom kan du snakke om og få råd om
  • Psykisk helse
  • Å vokse opp i to kulturer
  • Vanskelige forhold hjemme
  • Graviditet, prevensjon og abort
  • Seksuelt overførbare infeksjoner
  • Spiseforstyrrelser
  • Alkohol, piller og narkotika
  • Vold eller overgrep
Helsestasjonen er åpen på ettermiddager, det er gratis og du trenger ikke bestille time.
Alle som jobber på helsestasjonen har taushetsplikt.
 
Dersom du ikke tidligere har fått barnevaksinasjoner, vil du få tilbud om vaksinering gjennom helsestasjonen fram til du er 20 år.

I Sørfold er det ikke egen helsestasjon for ungdom. Ungdom kan imidlertid når som helst ta kontakt med helsestasjonen for å bestille time eller stille spørsmål. Helsearbeider eller helsesøster er også tilgjengelig på skolene til faste tider:
Straumen skole: Hver onsdag 09.00 - 11.00
Røsvik skole: Hver fjerde torsdag 09.00 - 11.00
Leirfjorden skole: tirsdag hver 8. uke fra 11.30 - 12.00
Mørsvik oppvekstsenter: tirsdag hver 8. uke fra 09.30 - 11.00

Dette er det som er fast. Utenom dette er de på skolene i forbindelse med undervisning, og når skolene melder behov for det.

Ungdom kan få råd og veiledning om blant annet rus, seksualitet, kjønnssykdommer, psykiske problemer og kosthold hos helsesøster og helsearbeider. Du kan også få henvisning videre til spesialist.

Frem til 31.05.2014 er Janne T. Paulsen vikar for Sissel L Olsen

Målgruppe

Ungdom opp til 20 år.

Pris for tjenesten

Tilbudet er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter

Kommunen plikter å tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og unge under 20 år. Se spesielt 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, § 3-2, § 3-3
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7
Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 5, § 6 og § 7.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Henvend deg til din nærmeste helsestasjon. Du trenger ikke å bestille time.

Ring helsestasjonen på tlf 75685144 eller kommunens sentralbord på tlf 75685000.

Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Du kan også klage til Statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.

Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helsestasjonen
Telefon:75685140
Postadresse:Strandveien 2, 8226 Straumen
Besøksadresse:Sørfold Rådhus
Andre opplysninger
Oppdatert:
2017-12-14 12:29