Helseministeren ber kommunene sørge for at bruk av helsepersonell til testing, smittesporing og vaksinering ikke går ut over tjenester til barn og unge, som for eksempel helsestasjon for ungdom.

Dette er godt ivaretatt i Sørfold.

– Vi kjører som normalt både helsestasjonen og Helsestasjon for ungdom, opplyser helsesykepleier Sissel L. Olsen, og presiserer at man følger veileder for smittevern.

Annenhver torsdag i partallsuker er tilbudet for ungdom åpent, dvs. torsdag 11. mars kl. 16.00-17.30 og annenhver uke videre.  

Tilbudet er gratis og uten timebestilling, det er bare å møte opp på helsestasjonen. Målgruppe er ungdom mellom 13 og 20 år.

Der kan de unge få samtaler, prevensjonsveiledning, testing av kjønnssykdommer etc.