F.v. Trude Zahlsen og Berill Dåbakk er helsesykepleiere i Sørfold kommune.

Helsestasjonstjenesten er også et lovpålagt tilbud til gravide som ønsker å gå til svangerskapskontroll hos jordmor. Sørfold har samarbeid med Fauske kommune om svangerskapskontroll v/ jordmor.

Jordmor har kontor på Fauske Familiesenter.

Vi vil være et lavterskel tilbud for alle innenfor vår gruppe. Det skal være lett å ta kontakt for råd, veiledning eller bare en prat.

Helsestasjonen driver planmessig helsefremmende og forebyggende helsearbeid mot barn 0 –6 år. Vi tilbyr helseopplysning, veiledning, helseundersøkelser og vaksinasjoner. Utgangspunktet for programmet er Sosial- og helsedirektoratets anbefalte program.


Alle nybakte foreldre får tilbud om hjemmebesøk når babyen er ca. 2-3 uker gammel.

Alle barn blir innkalt til faste konsultasjoner på helsestasjonen m/ lege
når de er:

  • 6 uker
  • 6 måneder
  • 1 år
  • 2 år
  • Ved skolestart

I Sørfold kommune er det to som jobber i helsestasjons – og skolehelsetjenesten:

  • Trude Zahlsen, med ansvar for Nordsia oppvekstsenter og Røsvik skole,
  • telefon 48 26 73 38  
  • E-postadresse: tza@sorfold.kommune.no

Nyttige lenker: