Daniel André Koskinen

Poplær debutant: Daniel André Koskinen fikk 53 personstemmer og 7 slengere, og har overtatt førsteplassen på Senterpartiets liste

Valgresultat kommunevalg Sørfold

Valgdeltakelse: 66,3%

Mandatfordelingen i det nye kommunestyret blir slik:

Arbeiderpartiet: 10    (-2)

Senterpartiet: 6        (+3)

Høyre: 3                   (som før)

SV: 2                      (+1)

Det nye kommunestyret i Sørfold:

(Rekkefølgen nedenfor er den som følger av valgresultatet. I parentes til høyre står rangeringen på valglisten/stemmeseddelen).

Arbeiderpartiet:

Fste medlemmer:

 1. Lars Kristian Hansen Evjenth (1)
 2. Anne-Lise Evjen Lillegård  (2)
 3. Kolbjørn Mathisen (11)
 4. Idar Jan Mohaug (3)
 5. Liv Edle Reffhaug (4)
 6. Stig Roger Elvebakk (19)
 7. Roy Larsen (7)
 8. Tor Ankjell (9)
 9. Bente Grovassbakk (8)
 10. Finn Arve Moen (5)

Varamedlemmer:

Unn Karin Pedersen
Rune Edvardsen
Hilde Lundestad
Katrin Elvebakk
Renate Storeide
Martin Lillegård
Tore Stensland
Asbjørn Knutsen
Lisbeth Andersen
Kjell Kristiansen
Ståle Kristiansen
Bjørg Karlsen
Tove Anita Zakariassen

Senterpartiet:

Faste medlemmer:

 1. Daniel André Koskinen (2)
 2. Anne-Lise Nordvik Arntzen (1)
 3. Gisle Hansen (3)
 4. Silje Sørfjordmo Paulsen (10)
 5. Geir Anders Berg (7)
 6. Grete Jakobsen  (14)

Varamedlemmer::

Tiril Sørfjord
Erling Pedersen
Iren Pedersen
Arnfinn Grovassbakk
Erling Horndal
Thorstein Inderberg
Britt May-Lis Tverbak
Eva Lund Pedersen
Karl Bergli
 

Høyre:

Faste medlemmer:

 1. Turid J. Willumstad (1)

 2. Karl Ingar Simonsen (2)
 3. Lars Henrik Johansen (8)

Varamedlemmer:

Sten Robert Hansen
Tommy Pedersen
Ronny Myhre
Ralph Creedy
Eskild Pedersen
Kristin Willumstad Johansen
 

Sosialistisk Venstreparti:

Faste medlemmer:

 1. Jannike Moen (2)
 2. Terje Per Nystabakk (1)

Varamedlemmer:

Knut Ola Lundestad Myrvang
Ulf Roger Strøksnes
Margrete Stensland
Kristin Hedstrøm
Carina Pedersen