Nasjonale myndigheter er opptatt av å skjerme barn og unge mot inngripende tiltak i forbindelse med koronasituasjonen. De ber også kommunene sørge for at informasjon om ulike hjelpetilbud er lett tilgjengelig.

Nettsiden Ung.no inneholder en samlet oversikt over  hjelpetjenester for barn og ungdom. Noen av disse har også chat-funksjoner.

Barn og unges alarmtelefon 116 111 er betjent i hele juleferien.