Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hjemmekompostering av matavfall

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Matavfall er en verdifull ressurs som sammen med hageavfall kan omdannes til næringsrik kompost. Hvis du ønsker å hjemmekompostere matavfall, inngår du en egen avtale med kommunen. Du må bruke en isolert og lukket komposteringsbinge som sikrer at smittestoffer fra avfallet brytes ned, at ikke rotter og fugler kommer til og at fluer ikke kan formere seg i komposten. Det anbefales bruk av svanemerket varmkomposteringsbinge. Bor du i lavbebyggelse, vil du som oftest trygt og enkelt kunne kompostere ditt eget kjøkkenavfall. For borettslag og sameier kan det gjelde egne regler.

  Om lag 30 % av husholdningsavfallet er matavfall fra kjøkkenet.  Med hjemmekompostering av matavfall kan du redusere avfallsmengdene med 50–150 kg pr person årlig.

  Målgruppe

  Privathusholdninger

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Det norske hageselskap
  Svanemerkede kompostbeholdere

  Partnere

  Det lokale avfallsselskapet, Grønn hverdag og det lokale hagelaget

  aaa
 • Lover og forskrifter
  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Kontakt Iris Salten for å inngå avtale om hjemmekompostering. Hjemmekompostering vil føre til en reduksjon i renovasjonsavgiften.

  Iris Salten har tlf 75 50 75 50.
  Eller sjekk link: http://www.iris-salten.no/index.php?ID=788&lang=nor

 • Saksbehandling
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2017-12-14 12:29