BIldet: Ansatte i hjemmetjenesten.

Enheten har ansvaret for hjemmesykepleie, hjemmehjelp, trygghetsalarm og middagsombringing i hele kommunen.

To avdelinger, sør og nord

Hjemmetjeneste avdeling sør holder til i 2. etasje av Coop-bygget på Straumen.

Miljøtjenesten er en del av denne avdelingen.

Kontaktinformasjon:

  • Hjemmesykepleien nord: 75 68 51 20/ 48 21 64 49.
  • Enhetsleder hjemmetjeneste er Margunn Elise Skjevik. Hun har kontor i det tidligere kraftlagsbygget på Straumen, og kan treffes på tlf. 928 65 382. E-post: margunn.skjevik@sorfold.kommune.no
  • Avdelingsleder hjemmetjeneste er Randi Louise Langø. Hun kan treffes på telefon 941 49 348 og e-post randi.lango@sorfold.kommune.no