Høring om Stulggá som samisk navn på Strøksnes

Etter ønske fra Sørfold kommune reiste Kartverket 22.05.2014 navnesak etter lov om stadnamn for å få fastsatt bruken av skrivemåtene Styrkesnes/Strøknes.

Kartverket har 06.02.2018 og 09.02.2018 fattet vedtak om skrivemåten til følgende sju stedsnavn i Sørfold kommune for Styrkesnes/Strøknes:

Navnevedtak Sørfold kommune

Etter lov om stadnamn § 5 andre ledd er det Sørfold kommune som skal vedta skrivemåten av navn på grender og bygder.

Det skal også  fattes vedtak for det lulesamiske parallellnavnet til Strøksnes, som ikke har vært på høring. Den foreløpige tilrådingen til lulesamisk parallellnavn er Stulggá.

Stedsnavnslovens § 6 gir rett til lokale organisasjoner å uttale seg i saker som berører stedsnavn organisasjonen har en særlig tilknytning til.

Høringsinnspill sendes via skjemaet nederst i artikkelen her eller på e-post til

post@sorfold.kommune.no

De kan også sendes med vanlig post til Sørfold kommune: Rådhuset, 8226 Straumen.

Frist for innspill er satt til 7. mai 2018.

Høring om Stulggá som samisk navn på Strøksnes: