Utlagt dato Navn på plan eller dokument Frist for uttalelse
29.07.19 Oppstart arbeid forskrift hundehold 01.09.19.
.01.07.19 Varsel oppstart detaljregulering Valjord industriområde 09.09.19.
01.07.19. Detaljreguleringsplan Straumen barnehage og idrettsplass 29.08.19.
21.08.19 Søknad om uttak av vann fra Sørfjordvatnet 26.09.19

Etter høringsrunde blir reguleringsplaner vedtatt.

Oppe til høyre finner du oversikt over vedtatte reguleringsplaner.

I skjemaet nedenfor kan du sende inn din uttalelse til pågående høringer: