De eldste tranlampene er fra vikingtiden

Den vanlige typen tranlampe av jern kan stikkes i veggen eller henges opp med en krok.

I skåla ble det helt spekk eller tran, derav navnet.

Så ble det lagt en veke i skåla som ble tent på. Lyset man fikk var sterkere enn et stearinlys.

Det er funnet rester av tranlamper av jern fra vikingtiden, og det er også gjort funn av tranlamper i kleberstein som stammer fra middelalderen.

I norske museer er det tranlamper i jern som dominerer. De var mye i bruk fram til 1870-tallet, da de mer moderne parafinlampene overtok.

Monter i ventearealet innenfor hovedinngangen

Det er Nordlandsmuseet som er ansvarlig for monteren som står mellom servicekontoret og legekontorets venteareal på Rådhuset, like innenfor hovedinngangen.   

Høstens museumsgjenstand 2018
Der stiller de ut en gjenstand, sammen med en plakat som forteller historien om det du ser.

Tranlampen som er høstens gjenstand blir stående noen måneder, til vårens musuemsgjenstand tar over.