Hjullaster

I disse dager er hjullasteren i arbeid med brøyting.

Store og uoversiktlige maskiner

–  Det er alltid spennende med storer maskiner som blinker gult. Men når det brøytes og strøs, brukes relativt store og lite oversiktlige maskiner. Så vi ber foresatte ta opp med sine håpefulle at maskinene må beskues på trygg avstand, sier Trond Nyquist i enhet teknisk/næring.

Han er avdelingsingeniør ved seksjon for Vei, vann og avløp i Sørfold kommune, som blant annet har ansvaret for veivedlikehold.

–  Om man mot formodning må ha kontakt med brøytemannskapet, skal man sørge for å få øyenkontakt med fører av maskinen før man nærmer seg, sier han.

Mannskapene er opptatt av god service

–  Mannskapene i Sørfold kommune som utøver vedlikehold  er opptatt av å yte best mulig service til innbyggerne i kommunen.

En brøytesjåførs verste mareritt vil være å skade et menneske. Derfor går vi med dette ut og oppfordrer alle om å bidra til at dette ikke  skal skje.

Trond Nyquist

Med denne påminnelsen ønsker vi alle en fortsatt god og trygg vinter, sier Trond Nyquist (bildet).