LØkta barnehage på tur

Illustrasjonsfoto: Løkta barnehage på tur.

Bruk gjerne egne ord i vurderingen

Brukerundersøkelser er et nyttig verktøy for alle som leverer tjenester.

Nå skal det gjennomføres en slik undersøkelse om barnehagene.

Alle som bor i Sørfold kommune og har barn i barnehagealder får skjemaet, også de som ikke har barn i barnehagen.

–  Det er viktig for oss at du/dere gir oss tilbakemelding på tilbudet vi har i barnehagene.

Som det går fram av slutten på skjemaet, trenger man ikke ta stilling til hver enkel påstand, men kan skrive en samlet vurdering med egne ord og sende inn til Sørfold kommune, skriver kommunalsjef Lisbeth Bernhardsen i brevet som følger med skjemaet.

Du kan lagre, fylle ut på PC og sende som vedlegg på e-post

I word-format kan du lagre skjemaet på din PC, fylle det ut og sende det som vedlegg  på e-post til:

rita.ronnebu@sorfold.kommune.no

Spørreskjema i word PDF document ODT document

Hvis du ikke har/bruker word, eller foretrekker å fylle ut skjemaet ut for hånd og sende det i posten/levere det i lukket konvolutt på servicekontoret, kan du skrive det ut fra pdf-versjonen:

Spørreskjema i pdf

Med vanlig post sendes utfylt skjema til:

Rita Rønnebu, Sørfold kommune, Rådhuset, 8226 Straumen.

Som nevnt kan du også levere det i lukket konvolutt på servickeontoret, Rådhuset.

Husk svarfristen: 23. oktober 2016.