Hva er viktig for deg?

Vis det med en stemme i kirkevalget.

Det skal velges 6 medlemmer og 4 varamedlemmer til menighetsrådet, og sju leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet.
På valgdagen må du gå til den stemmekretsen du hører til.
Dersom du er usikker på hvor dette er, sjekk kirkevalget.no eller ta kontakt med kirkekontoret.

 

Stem fysisk på valgdagen 11. september

 • Leirfjord, Nordsia Oppvekstsenter, kl. 10:00-13:00 og 16:00-19:00
   
 • Mørsvik, Skolen i Mørsvik, kl. 10:00-13:00 og 16:00-19:00
   
 • Røsvik, Røsvik Samfunnshus, kl. 10:00-13:00 og 16:00-19:00
   
 • Straumen, Rådhuset, Siso, kl. 09:00-20:00
   

Forhåndsstemming digitalt og fysisk

 • Digital forhåndsstemming kan du gjøre fra 10. august til 6. september kl. 15:00 på kirkevalget.no
   
 • Fysisk forhåndsstemming kan gjøres

31.08.2023 kl. 15:00 - 20:00 - Vaffelhjørnet

07.09.2023 kl. 12:00 - 14:00 - Kirkekontoret

 

Ønsker du mer informasjon finner du det på:

kirkevalget.no

Kirken i Sørfold