Nye vedtekter for SFO 

Kommunestyret har vedtatt nye vedtekter for SFO:

Vedtekter skolefritidsordning

Søknad om plass i SFO

I Sørfold er det to skoler som har skolefritidsordning: Straumen og Røsvik.

Priser for plass i SFO:

vedtatt av kommunestyret og gjeldende for 2020:

  • 0-12 timer pr. uke: Kr. 1.121.- pr. måned
  • Over 12 timer pr. uke: Kr. 2.017 pr. måned
  • Timepris: Kr. 30 pr. time
  • Det gis 50% søskenmoderasjon, men samordningen mellom barnehage og SFO har opphørt.

Opptak til barnehager to ganger i året

Søknadsfrist barnehageplass er 1. mai og 1. oktober

Søknad om ny eller endret barnehageplass

 

Hva koster en barnehageplass?

  • Hel plass: kr. 3.135.
  • Kostpenger kommer i tillegg
  • Halv plass: kr. 1.568.
  • Det gis 50% søskenmoderasjon, men samordning med SFO er avsluttet.
  • Kjøp av enkeltdager: Kr. 200.- pr. dag

Kulturskolen

For plass fra høst 2020 er fristen denne gang utsatt til 1. juni, på grunn av koronasituasjonen. De som vil beholde samme tilbud som i år fra skolestart, trenger ikke å foreta seg noe. For søknad om ny eller endret plass, samt oppsigelse, går man inn på denne linken:

Søknad om kulturskoleplass