Bildet: Kunstverksted på sykehjemmet. Foto: Ingrid Cimmerbeck.

Kvalitet i tjenestene

Regjeringen la i 2018 frem kvalitetsreformen Leve hele livet.  Reformen handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Leve hele livet skal bidra til at eldre kan:

  • Mestre livet lenger
  • Ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det

Og videre at:

  •  Pårørende kan bidra uten at de blir utslitt
  • Ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene.

Dette er de viktigste målene. Kort fortalt kan vi si at målet er å skape et mer aldersvennlig samfunn.

Samtlige kommuner skal iverksette denne reformen. Les mer på regjeringens nettsider:

Leve hele livet

Kommunestyret har bedt om at det utarbeides en handlingsplan for implementering av reformen i Sørfold. En egen styringsgruppe skal lede dette arbeidet, og det skal i tillegg nedsettes en eller flere arbeidsgrupper.

Det finnes mange gode tjenester og tilbud fra før av, og det første som skal skje er å kartlegge dagens tilbud.

Det er også ønskelig å samle inn endringsforslag fra ansatte, brukere, pårørende og ledere.

Vi ønsker svar fra folk i alle aldre

I tillegg går vi med dette ut med en åpen spørreundersøkelse, der alle er velkommen til å bidra, og der vi spør: Hva er viktig for eldre? Alle har et forhold til eldre, uansett hvor gamle de selv er.

Omsorg for våre eldre er også et tema som engasjerer mange i samfunnet.

På skjemaet under her ber vi deg hake av de to viktigste punktene i avkrysningsboksene under hvert tema. I tekstfeltet under hvert tema ønsker vi at du kommer med forslag til konkrete tiltak.

Til slutt kan du skrive med egne ord hva du mener er viktig for eldre.

Vi ber deg oppgi ditt navn og e-postadresse, men vi kommer ikke til å offentliggjøre dette.