Kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035 skal være et overordnet og helhetlig dokument for utvikling av Sørfold-samfunnet.

I planprosessen er medvirkning en vesentlig brikke. Fra næringslivet, fra lag og foreninger, fra barn og unge, fra eldre. Og fra innbyggere generelt. Alle skal få anledning til å si sin mening om hva de mener er viktig å satse på i framtida.

Det blir folkemøter rundt om i kommunen, og egne møter med ulike grupper.

I tillegg har vi laget en digital spørreundersøkelse, der vi ber om dine synspunkter og ditt bidrag.

Spørreundersøkelsen er anonym. Alle er velkomne til å delta, enten de bor her, har hytte, er utflyttet eller jobber her. Eller bare er interessert i hva som skjer i Sørfold.

Resultatene fra undersøkelsen blir samlet i en rapport som vil bli tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Undersøkelsen tar ca. 10-15 minutter å gjennomføre. Vi oppfordrer alle til å delta, og takker for ditt bidrag.

Spørreundersøkelsen er åpen til 21. februar, og ligger her:

Spørreundersøkelse, kommuneplanens samfunnsdel