8. mai-markering i Kobbelv i 2010

Overrekkelse av minnemedalje vil bli en del av programmet for frigjøringsjubileet 8. mai. Dette er fra 8.mai-markering i Kobbelv i 2010.

Håper på stort engasjement

Fylkesmann i Nordland Hill-Marta Solberg forklarer i en pressemelding at det er svært korte frister i denne saken, og kommunene må ha levert sine begrunnede innstillinger til Fylkesmannen innen 10. april i år.

Medaljene vil bli overrakt av landets ordførere 8. mai i år, som en del av frigjøringsjubileet.

– Vi håper på stort engasjement i alle kommunene – slik at alle som fortjener denne hederen, blir tildelt sin medalje, sier Solberg.

Kriterier

Minnemedaljen kan tildeles:

  • Norske og utenlandske militære
  • Sjøfolk fra handelsflåten
  • Sivile som gjorde en innsats i motstandskampen, holdningskampen eller under farefullt eller belastende redningsarbeid i forbindelse med ulykker eller ødeleggelser som følge av krigshandlinger
  • Politiske fanger
  • Personer som deltok i redningsarbeid som omfattet fiendens styrker eller norske medløpere, dersom rent humanitære hensyn tilsier det og man selv ikke har deltatt på fiendens side
  • Det kan også være aktuelt å tildele medaljen til mennesker som ble utsatt for represalier
  • Det kreves at vedkommende bidro i kampen mot aksemaktene eller til støtte for sivilsamfunnet.

Ikke post mortem

Minnemedaljen skal overrekkes personlig. Medaljen tildeles ikke post mortem

Kan tildeles for sivil innsats

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide skriver i et brev til landets kommuner at det er en utbredt oppfatning at mang av de som gjorde en viktig innsats under krigen ikke har fått den oppmerksomhet og anerkjennelse de fortjener.

–  Dette gjelder ikke minst de som bidro på sivil side. Mange typer motstandsarbeid faller utenfor kriteriene for tildeling av eksisterende krigsdekorasjoner, skriver forsvarsministeren.

Hvem i Sørfold bør få minnemedalje?

Kommunene skal fremme begrunnede forslag til Fylkesmannen.

Ordfører Lars Evjenth ber med dette om forslag til mottakere av denne minnemedaljen i Sørfold.

Fristen er satt til 8. april.

Begrunnet forslag bes fremmet ved å sende inn nedenstående skjema.

Du kan også sende vanlig brev til Sørfold kommune v/ ordfører, 8226 Straumen.