I 2021 hadde Verdensdagen for psykisk helse «Livet under og etter en pandemi» som tema. I 2022 var temaet: «Vi trenger hverandre. #Løft blikket» og for 2023 er temaet: «Vi trenger å høre til. #Lagplass» 

I 2021 skrev jeg et lite forslag til hvordan enkeltindivider kunne velge å markere Verdensdagen på, og som kanskje kunne passe med hvordan vi mennesker kan være, samt kunne dekke temaet fra Verdensdagen. 
Dette forslaget var uavhengig av om man kunne, eller valgte, å delta på ulike arrangementer av Verdensdagen. 
I 2022 brukte vi samme forslag da det også kunne passe godt med Verdensdagens nye tema. 

Når jeg også så på Verdensdagens tema for i år, så fant jeg det utfordrende å kunne gi et bedre forslag enn det som ble originalt presentert i 2021. Håper derfor det originale forslaget som vi nå bruker for tredje året på rad, kanskje kan tjene oss på tilsvarende måte også i år, og uavhengig av, om vi kan eller velger å delta på ulike arrangementer i anledning Verdensdagen. 

Behov for tilhørighet

Mennesker har et medfødt behov for å oppleve tilhørighet og tilknytning til både grupper og andre individer. Fravær av tilhørighet til grupper og fravær av meningsfulle relasjoner kan føre til svekket psykisk helse. 
I anledning Verdensdagen for psykisk helse kan dette igjen settes på agendaen. 

Som enkeltindivider har vi stor påvirkningskraft på både vår egen og andres psykiske helse. Om du er deltaker i en gruppe som kan ha plass til flere deltakere, kanskje kan Verdensdagen for psykisk helse markeres med å invitere noen nye inn i gruppen? 
Har du personer i livet ditt som du kanskje ikke har snakket med eller møtt på lenge? Eller kanskje er det noen du ikke kjenner så godt, men som du gjerne vil bli bedre kjent med? Kanskje kan én måte å markere Verdensdagen for psykisk helse på være å skrive til, ringe, eller møte noen? 

Klarer du til dette, så kan det kanskje være en god måte å markere Verdensdagen for psykisk helse på, og på samme tid så kan det hende at du påvirker din egen og andres psykiske helse i positiv retning. Uavhengig av om du velger å markere Verdensdagen for psykisk helse eller ikke, eller hvordan du velger å markere, så skal du vite at ditt bidrag til egen og andres psykiske helse er uunnværlig. 

Med det så ønsker jeg deg en riktig så fin Verdensdag for psykisk helse.

Med vennlig hilsen

Gunnar Jensen

Sørfold kommunepsykolog