Lynnedslag 3. desember

Dette kartutsnittet viser lynnedslag i Nordland og Troms onsdag 3. desember.

Bildet er sakset fra Avisa Nordland.Foto:Statnett og Sintef energi.

I beredskap

Lynnedslag har forårsaket strømbrudd som berører store deler av kommunen. Sørfold kommune er i beredskap og følger situasjonen.

Dersom det blir nødvendig, vil tiltak bli iverksatt.

Behov for å ringe nødnummer?

Telenettet er delvis nede som en følge av strømbruddet. Vi har ikke oversikt over hvor det fungerer og ikke fungerer.

For de som ikke har fasttelefon eller mobiltelefon i drift, er satellitttelefoner bemannet på Elvheim, Sørfold Eldresenter og Sørfold Sykehjem. Dette for de som eventuelt har behov for varsling og ikkke når ut.

De som har behov for å ringe nødnummer og varsle i forbindelse med ulykker, akutt sykdom, brann eller lignende kan oppsøke nærmeste satelittelefon.

Numre  til satelittelefoner som er bemannet onsdag ettermiddag, kveld og natt :

Sørfold eldresenter: 00 8816 2144 3894

Sørfold sykehjem, Røsvik: 00 8816 2144 3895

Elvheim bokollektiv: 00 8816 2144 3896