25. juni kunne vi melde at en innbygger hadde testet positivt på covid-19 ved ankomst Norge. Som følge av dette ble smittesporing og karantene iverksatt, og personen ble isolert.

Det er nå avlagt ny prøve, og resultatet av denne viser nedgang i virusmengde. Det er dermed avklart at det dreier seg om tidligere smitte og ikke ny. I slike tilfeller er man ikke smittebærende, og personen kan gå ut av karantene.