Gatelys på Straumen

Dette gatelyset er mørkt av naturlige årsaker – her er det fortsatt dagslys. Lysene styres av fotoceller og slår seg på automatisk når det trengs.

Ring kommunen, ikke Indre Salten Energi

Nå er mørketida her, og enhet teknisk/næring ønsker å sikre at veilysene fungerer som de skal.

I Sørfold er det Nord-Salten Kraft AS som har ansvaret fra Sørfjorden og nordover, mens Indre Salten Energi har ansvaret fra grensa mot Fauske og nordover til og med Sommerset. 

Men uansett hvor i kommunen du bor, er det Sørfold kommune som skal varsles om mørke gatelys, ikke kraftleverandøren.

Lettest å oppdage for beboerne

Vi ønsker å presisere at folk ikke må føle at de maser når de sier fra om slike ting.  Kommunens ansatte har ikke mulighet til å kjøre rundt og sjekke om alle gatelyktene er i orden, og ofte vil brøyting og strøing foregå når det er dagslys, slik at man ikke oppdager feil.

Vi er derfor glade for at innbyggerne hjelper oss ved å si fra om mørke gatelys.

Ring servicekontoret på telefon 75 68 50 00.

Det som skjer videre, er at servicekontoret samler opp henvendelsene og gir beskjed til ISE eller Nord-Salten Kraft, avhengig av hvor i kommunen saken gjelder.