Kryss ved Straumen sentrum med ledelinje
MED LEDELINJE. Ledelinjen er det lyse feltet midt i fortauet som fører fram til gangfeltet. Som vi ser har krysset også fått nedfelt fortauskant.
 

Alle skal kunne ta seg fram

En ledelinje er et felt av brostein eller metall som skaper et skille i forhold til asfalten. Dette skillet skal kunne føles med stokk, slik at blinde og svaksynte lettere kan ta seg fram.
 

Opprydding etter arbeid med vannledning

Deler av krysset på Straumen ble gravd opp i forbindelse med ny vannledning til Sisomar, og som en del av opprydningen er det laget nytt fortau med universell uforming.
 

Ønsker videre oppgradering

Rådet for universell utforming var på befaring i krysset etter at arbeidet var utført, og var svært fornøyd med utformingen av ledelinjen og den nedfelte fortauskanten.
 
- Rådet ønsker videre at tilstøtende fortau oppgraderes tilsvarende, heter det i vedtaket ette r befaringen.
 

Har nå seks medlemmer

                                                                                                
Råd for universell utforming har seks medlemmer. To er oppnevnt av kommunestyret, to representerer brukerorganisasjoner, leder seniorrådet er med  og ett medlem er oppnevnt av rådmannen. Antallet er utvidet i forhold til forrige valgperiode, da de var fem.
 

For valgperioden 2015 - 2019 består rådet av: 

 
  • Tor Ankjell, leder, med personlig vara Karl Simonsen
  • Iren Pedersen, nestleder, med personlig vara Jannike Moen
  • 1 representant oppnevnt av Samarbeidsforum for funksjonshemmede (SAFO)
  • 1 representant oppnevnt av Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
  • Leder av seniorrådet
  • 1 representant oppnevnt av rådmannen
 

Tilgjengelighet for alle

Rådet har fokus på tilrettelegging for alle, ikke spesialløsninger for funksjonshemmede.

Universell utforming er en strategi for å sikre at flest mulig kan klare seg selv lengst mulig uten behov for ekstra tilrettelegging.

Trinnfri atkomst

Alle søknadspliktige tiltak skal nå være universelt utformet. Dette gjelder for både private og offentlige nybygg, og det betyr for eksempel at det ikke skal være dørstokker. Trinnfri atkomst er et viktig prinsipp.

Det er også viktig å presisere at universell utforming er et tverrfaglig prinsipp, det handler ikke bare om byggesaker.

 
Bestemmelser om universell utforming i Plan- og bygningsloven gjeldende fra 1. juli 2010 (link)
 

Hva betyr universell utforming?

  • Utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av så mange mennesker som mulig, uten behov for tilpasning og spesiell utforming
  • Hensikten er å forenkle livet for alle. 

Henvendelser til Sørfolds råd for universell utforming kan rettes til leder Tor Ankjell,
tlf. 915 39968, e-post ta.fauske@nfk.no eller til kommunens postmottak, som er felles sekretariat for alle utvalg. Tlf. 75 68 50 00, e-post:  post@sorfold.kommune.no