Ordførerne i f.v. Tysfjord, Sørfold, Fauske, Saltdal og Hamarøy

Fra venstre:. Tor Asgeir Johansen (ordfører Tysfjord), Lars Kristian Evjenth (ordfører Sørfold), Jørn Stene (ordfører Fauske), Rune Berg (ordfører Saltdal) og Jan-Folke Sandnes (ordfører Hamarøy). Foto: Gull H. Pedersen, Fauske kommune.

 Industri og naturressurser

Fem ordførere la fram forslag til intensjonsavtale under en pressekonferanse ved Kobbelv vertshus 16. mars.

 Ei arbeidsgruppe bestående av representanter fra administrasjon og politikere i de fem kommunene Saltdal, Fauske, Sørfold, Hamarøy og Tysfjord har utarbeidet forslaget, der de omtaler en ny kommune som Naturressurs- og industrikommunen i hjertet av Salten

–  Den nye kommunen skal være en motor for vekst og utvikling, heter det blant annet i forslaget.

Den eventuelle nye kommunen vil få 21.000 innbyggere, ha Fauske som kommunesenter og om lag 1.800 årsverk.

Les hele forslaget:

Forslag intensjonsavtale Indre Salten (pdf)

Ønsker god dialog med innbyggerne

I løpet av april skal kommunestyrene i de fem kommunene behandle dette forslaget.

Samtlige kommuner skal også legge fram et såkalt 0-alternativ, som betyr fortsatt egen kommune.

De fem kommunene skal også ha folkemøter og rådgivende folkeavstemning.

På pressekonferansen understreket ordførerne vktigheten av god dialog med innbyggerne.

Den rådgivende folkeavstemningen skal foregå søndag 29. mai. I Sørfold vil den benytte samme lokaler som ved kommune – og Stortingsvalg.

12. april skal Sørfold kommunestyre behandle en utredning om 0-alternativet.