Vaksineringen disse dagene er både for helsepersonell og for pasienter i risikogruppen.

Ved behov for andre tidspunkt kan man ta kontakt med helsestasjonen for avtale, telefon 941 48 091.
 

Risikogrupper som bør vaksinere seg:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem.
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.