Koronaveileder og annen nyttig informasjon fra sentrale myndigheter

Pressemelding fra Regjeringen 24. mars om videreføring av alle tiltak til 13. april

Folkehelseinstituttet oppdaterer sin koronaveileder daglig. Der finner du svar på mange spørsmål.

Koronaveileder fra Folkehelseinstituttet

Information about corona in several languages

Har du spørsmål om korona?

Ring Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015

Har du mistanke om at du kan være smittet? Ta koronasjekken her

Koronasjekk på nett

Ved behov for legevurdering: Viktig: Ring, ikke møt opp på legekontoret

Ta kontakt med lege på telefon for råd og avtale om undersøkelse:

Ring legekontoret, tlf. 75 68 51 40, telefontid er mandag-torsdag kl. 09.00-11.00 og 13.00-14.30. Fredag 08.00-09.00.

Utenom kontortid: Tlf 116117.

Dersom du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på telefon 116117

Lokale tiltak, forskrifter og bestemmelser for å forebygge smitte

Alle skoler, barnehager, bibliotek, kulturskole, samt Sørfoldhallen med basseng stenges til over påske. Ingen aktivitet kan gjenopptas før klarsignal er gitt.

Alle arrangementer avlyses. All utleie av kommunale bygg stoppes, det samme gjelder all bruk av private forsamlingshus og organisert bruk av anlegg, både innendørs og utendørs.

All idrettsaktivitet, øvelser, organisert trening og møter avlyses. Men ta deg gjerne en treningstur med eller uten ski, eller gå en tur.

Oppfordrer til hjemmepåske

Institusjoner stenges for besøkende

Besøk til eldre hjemmeboende frårådes grunnet risiko for å utsette dem for smitte.

Har opprettet støttetelefon

Begrenset saksbehandlingskapasitet på teknisk/næring

Helsestasjon tilgjengelig på telefon for foreldre og barn

Kontorene på Rådhuset/servicekontoret stengt for besøkende

Forskritfter:

Forskrift om forbud mot overnatting på fritidseiendom utenfor egen kommune

Forskrift om forlenget førerrett

To forskrifter om karanteneplikt

Lokal forskrift om karantene

Andre tiltak for å bremse smittespredning

Litt, mye eller helt avstand?

Tiltak ved isolasjon, luftveisinfeksjon eller karantene

Mulig koronasmittede er personer med feber eller luftveissymptomer, og som har oppholdt seg i område med smittespredning eller hatt kontakt med koronasmittede.

Mulig koronasmittede personer skal ikke sitte på venterom pga. risikoen for å smitte andre.

Koronasmittede/ mulig smittede skal oppholde seg i egen bolig.  Prøvetaking skal bare skje etter avtale i telefon, i noen tilfelle ved at man kjører med egen bil til lege og helsepersonell tar prøve fra nese/ munn mens man sitter i bilen.

Mulig koronasmittede skal ikke benytte taxi eller buss, da dette kan medføre fare for ytterlig spredning.

Vi har alle et ansvar

Håndhygiene. Grundig vask med såpe og vann er best, og tar et minutt. Dersom dette ikke er tilgjengelig, anbefales det å bruke spritbasert hånddesinfeksjon.

Husk håndhygiene når du har vært i butikker og andre offentlige rom, og alltid før du skal spise.

Ved hoste bruk engangstørklær som kastes forsvarlig og med etterfølgende grundig håndvask. En nødløsning er å hoste i albuebøyen.

Rengjøring av kontaktpunkter – dørhåndtak, serveringsmateriell osv.

Rengjøring med vann og såpe er bra, bruk av klorin gir sikrere desinfeksjon.

Man skal tilrettelegge for, og trene på, å opprettholde 1 meters avstand til andre personer

Matforretninger og serveringssteder må gjennomgå sine egne rutiner.

Unngå å ta på mat andre skal kjøpe. Emballerte varer har mindre risiko.