Har du mistanke om at du kan være smittet?

Selvregistrering av positiv hjemmetest

Ved behov for legevurdering: Viktig: Ring, ikke møt opp på legekontoret

Ta kontakt med lege på telefon for råd og avtale om undersøkelse:

Ring legekontoret, tlf. 75 68 51 40, telefontid er mandag-torsdag kl. 09.00-11.00 og 13.00-14.30. Fredag 08.00-11.00.

Utenom kontortid: Tlf 116117.

Dersom du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på telefon 116117

Plan for vaksinering, lokale tiltak og retningslinjer

Andre tiltak for å bremse smittespredning

Mulig koronasmittede er personer med feber eller luftveissymptomer, og som har oppholdt seg i område med smittespredning eller hatt kontakt med koronasmittede.

Mulig koronasmittede personer skal ikke sitte på venterom pga. risikoen for å smitte andre.

Koronasmittede/ mulig smittede skal oppholde seg i egen bolig.  Prøvetaking skal bare skje etter avtale i telefon, i noen tilfelle ved at man kjører med egen bil til lege og helsepersonell tar prøve fra nese/ munn mens man sitter i bilen.

Mulig koronasmittede skal ikke benytte taxi eller buss, da dette kan medføre fare for ytterlig spredning.