Fra 1. oktober får vi enda en ny fastlege i Sørfold, og dette er en nyopprettet stilling. Legen har vært vikar i Sørfold i to uker i sommer og er allerede godt kjent med Sørfold kommune, rutinene på legekontoret og noen av pasientene. De som ønsker å bytte til denne fastlegen kan gjøre dette via  https://minhelse.helsenorge.no/bytte-fastlege.

Inntil Grishant starter i stillingen 1.oktober, vil pasientene bli ivaretatt av vikarlegene Arne Brandt-Rantzau og Tomas Dvorak.

Ny turnuslege, Ingar Strand, kommer 1. september og blir her til 28. feruar 2019. Ingar er nettopp ferdig med sykehustjeneste ved Elverum og Hamar sykehus.

Som tidligere informert om starter fastlege Bjørn Haakon Urvin her hos oss den 15. august. Han har egen fastlegeliste, men han vil også ivareta pasienter fra andre lister dersom det er behov for det. Pasienter som står på hans liste skal ha fått brev fra Helfo om dette.

Administrasjonssjef Lisbeth Bernhardsen uttaler at hun er veldig fornøyd med at vi har fått nye leger som medarbeidere i kommunen. Sørfold kommunestyre har vedtatt at vi skal ha tre fastlegehjemler. Ved å øke kapasiteten ivaretar kommunen tilbakemelding fra fastleger om at de over tid har for mange oppgaver, de har for lite tid til hver pasient og legene ønsker nå fast lønn og mer ordnede arbeidsforhold. I tillegg er det en viktig del av fastlegeordningen at befolkningen skal kunne velge fastlege. Dette får de nå bedre muligheter for når vi får tre fastlegestillinger. Ansettelse i den tredje stillingen pågår.  Sørfold kommune har nå god kapasitet på legetjenestene og det er ledige plasser på listene.