Sørfold kommune har inngått avtale med NK-Nett AS om utbygging av bredbånd i tre nye områder i kommunen. Prosjektet har startet opp, og utbyggingen skal etter planen være ferdigstilt i løpet av 2022.

NK-Nett ønsker nå å komme i dialog med befolkningen i de aktuelle områdene, og arrangerer derfor informasjonsmøter i samarbeid med Sørfold kommune.

Møtet er spesielt rettet mot folk fra utbyggingsområdet Megården, Lappelv, Andkilen og Evjen.

Prosjektleder Roy Ersvik Johnsen fra NK-Nett orienterer om framdriften for prosjektet, dekningsområder med mer, og vil svare på spørsmål som gjelder utbyggingen.

Fra Sørfold kommune deltar næringssjef Gerd Bente Jakobsen og it- konsulent Knut Rudi.

Det blir kaffe og lett servering.