F.v. Unni Storhaug og Ingunn Dalhaug

F.v. Unni Storhaug og Ingunn Dalhaug er begge med i Sørfold kommunes forebyggende og helsefremmende team.16. februar var de til stede på det årlige kontaktmøtet for alle lag og foreninger i Sørfold.

Forebyggende hjemmebesøk er godt i gang

På møtet informerte de to om prosjektet der alle hjemmeboende over 75 år får tilbud om besøk, som er godt i gang.

Teamet er ferdig med besøksrunden i nordre deler av kommunen, og har fått mange nyttige tilbakemeldinger og ønsker fra de eldre. 

Et av målene i prosjektet er å legge til rette for at folk kan bo hjemme så lenge som mulig. Da er det viktig å ha fokus på beredskap og alt som kan forebygge ulykker og uhell – og brann.

Samarbeider med Salten Brann

– I samarbeid med Salten Brann skal vi arrangere temadager om brannvern. De vil vise hvordan et brannslukningsapparat virker, og folk kan få prøve selv.  Vi oppfordrer alle over 60 år til å komme på en av temadagene, og spesielt de som aldri har prøvd å bruke et brannslukningsapparat, sier Unni Storhaug.

Hun takker grendeutvalgene i henholdsvis Mørsvikbotn, Strøksnes og Engan, som sørger for kaffe og enkel servering på temadagene.

Opplegget for temadagene blir slik:

  • Torsdag 16. mars kl. 11.00-14.00 på Mørsvik skole. Kaffe med nokka attåt v/ Mørsvikbotn grendelag
  • Onsdag 22. mars kl. 11.00-14.00 på Møteplassen, Strøksnes. Kaffe med nokka attåt v/ Strøksnes grendelag
  • Onsdag 29. mars kl. 11.00-14.00 på Elvheim, Elvkroken. Kaffe med nokka attåt v/ Leirfjorden grendelag.

Fellesinfo for alle temadagene:

  • Salten Brann deltar. De viser hvordan et brannslukningsapparat virker, og de frammøtte oppfordres til å prøve. 
  • Målgruppe for temadagene er alle over 60 år.
  • Skyss kan ordnes ved henvendelse til Unni Storhaug, tlf. 916 20 453.