Samiske kulturminner i Mørsvikbotn – Informasjonsmøte

I 2015 startet Árran Lulesamisk senter, i samarbeid med Nordlandsmuseet, å dokumentere samiske kulturminner i Mørsvikbotn.

Prosjektet ble avsluttet i år. På dette møtet vil Árran informere om resultatene, og Tromsø Museum vil fortelle om resultatene av de arkeologiske undersøkelsene som ble gjort. Árran vil dessuten informere om Bååstede-prosjektet - tilbakeføringen av den samiske kulturarven.

Dette skjer på Mørsvik skole torsdag 1. november kl. 18:00.

Alle er velkommen!